กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการที่มอบสิทธิพิเศษในการสมัครสินเชื่อ
รายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
10,000 บาท

ข้อมูลเพื่อกู้เงินคนพิการ เอกสารและคุณสมบัติในปี 2567 / 2024

สำหรับคนที่ติดตามในส่วนของการกู้ยืมเงินคนพิการในปีนี้นั้น น่าจะพอใจหากได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวยังคงมีอยู่และยังคงเป็นการเปิดให้กู้เงินคนพิการไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าผู้ขอกู้จะเป็นผู้พิการโดยตรงหรือเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่ก็ตาม โดยเงินกู้คนพิการที่จะสามารถขอได้นั้น วงเงินสูงสุดจะอยู่ที่ไม่เกิน 60,000 บาท แต่แม้จะทราบรายละเอียดตรงนี้แล้ว แต่เชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในกู้ยืมเงินคนพิการว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องรู้เพื่อขอสินเชื่อคนพิการ 2567 ตั้งแต่หลักฐานที่ใช้ในการสมัครไปจนถึงคุณสมบัติที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจให้ท่านได้รับทราบ เริ่มจากส่วนของเอกสารที่จะใช้ขอกู้เงินคนพิการ ซึ่งจะประกอบด้วยรูปถ่ายคนพิการเต็มตัวหนึ่งรูป และสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการอย่างละหนึ่งชุด นอกจากนั้นกู้เงินคนพิการยังจะต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ไปจนถึงแผนผังของบ้านหรือสถานที่ประกอบที่คนพิการหรือผู้ดูแลทำงานอยู่ ส่วนสำหรับกู้เงินคนพิการหนังสืออื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ยังประกอบด้วยหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ดูแล และที่ยื่นให้กองทุนคนพิการยังประกอบด้วยใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการอุปการะคนพิการอีกด้วยสำหรับหลักฐานที่ใช้ในการกู้เงินคนพิการ

 

เรื่องอื่นๆ รวมถึงการค้ำประกันผู้ขอกู้เงินคนพิการ

สำหรับในส่วนของการกู้เงินคนพิการนั้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าสามารถขอกู้เป็นกลุ่มบุคคลได้หรือไม่ คำตอบก็คือสามารถทำได้หากกลุ่มคนพิการที่ขอกู้เงินคนพิการมีวัตถุประสงค์และผลประโยชน์อย่างเดียวกัน รวมถึงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนจะทำการกู้เงินคนพิการ โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีมากกว่า 2 คนขึ้นไป ส่วนถ้าหากกู้เพียงคนเดียวและผู้ต้องการกู้เงินด่วนเป็นคนพิการ จะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนอื่นใดหรือจากการกู้เงินคนพิการอื่นๆ มาก่อน ส่วนถ้ามีหนี้สินกับกองทุนอยู่แล้วจะต้องทำการชำระหนี้สินเดิมไปแล้วมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ก่อนจะทำการกู้เงินคนพิการครั้งถัดไป ส่วนหากเป็นผู้ดูแลที่ต้องการขอให้ทางกองทุนปล่อยกู้ให้จะต้องมีหนังสือรับรองควาเป็นผู้ดูแล และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนแต่อย่างใด ส่วนใครที่สงสัยว่าหากต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้จะสามารถขอจากกองทุนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้หรือไม่ คำตอบก็คือการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่ออนุมัติให้กู้เงินคนพิการมักจะใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียว ส่วนการค้ำประกันที่บางคนสงสัยว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ คำตอบก็คือจำเป็นจะต้องมีเสมอ สรุปแล้วหากต้องการเงินใช้ด่วนกองทุนนี้อาจไม่เหมาะ แต่ถ้าต้องการทุนประกอบอาชีพกองทุนนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียว

 

เรื่องของระยะเวลาผ่อนและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการกู้เงินคนพิการ

บางท่านอาจจะสงสัยว่าสามารถที่จะลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ได้หรือไม่ คำตอบคือเท่าที่มีข้อมูลยังไม่มีให้ทำในส่วนนั้น โดยท่านที่ต้องการจะกู้เงินคนพิการจะต้องทำเรื่องยื่นหลักฐานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่สงสัยว่ากองทุนแห่งนี้ได้กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไว้นานหรือไม่ คำตอบก็คือระยะเวลาในการผ่อนชำระถือว่าค่อนข้างเหมาะสมตามวงเงินที่ท่านขอกู้จากกองทุน โดยทางกองทุนเพื่อการกู้เงินคนพิการนั้นจะมีการพิจารณาขยายวงเงินให้กับท่านถึงปีละ 120,000 บาท และหากกู้เงินคนพิการเป็นกลุ่มวงเงินจะสูงถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว ที่สำคัญคือไม่เสียดอกเบี้ยแต่อย่างใด ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนค่อนข้างมากสำหรับการกู้เงินคนพิการกับทางภาครัฐ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อ snap cash ทำอย่างไรให้ผ่านง่าย
รายได้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท
สินเชื่อคนพิการ 2567 ให้สูงสุดรายละเท่าไร
รายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
10,000 บาท
Scroll to Top